موضوعات وبسایت : دینی و مذهبی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی
تست شخیصت شناسی

دعای نادعلی برای جلب محبت معشوق

دعای نادعلی برای جلب محبت معشوق

نویسنده : معین | زمان انتشار : 20 آبان 1399 ساعت 23:55

462241178.jpg

تست شخیصت شناسی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

دعای نادعلی برای بدست آوردن محبت + آداب صحیح دعا خواندن

در اینبخش دعای نادعلی برای بدست آوردن محبت و همچنین آداب صحیح خواندن دعا برای حاجت روا شدن را جمع آوری کرده ایم. دعای نادعلی از جمله دعاهای موثر برای حاجت روا شدن می باشد، البته نقل اسـت کـه این دعا خواص فراوانی دارد، برخی نظر مخالف دارند و دعا خواندن برای گره گشایی مشکلات را بی اثر میدانند، شاید مشکل از اشتباهات در نیت مـا، نحوه خواندن دعا و اعمال مان باشد.

دعای نادعلی

نادعلی برای تسخیر قلب و جلب محبت و تسهیل ازدواج و حاجت روایی ختم میشود. البته برخی معتقدند که این دعا بیش از هفتصد خاصیت دارد و برای گره‌گشایی از امور مختلف قابل استفاده اسـت. طبق معمول افرادی کـه اعتقادات مذهبی محکم و قدرت مندی دارند هنگام مواجه شدن با سختی‌ها و ناملایمات به دامن دعا پناه می‌آورند.

418099002-parsnaz-com.jpg

دعای نادعلی نیز یکی از ادعیه‌اي است کـه علاوه بر رفع حاجات عاطفی برای رفع سایر حاجات نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بـه منظور رفع حاجت باید دعای نادعلی بـه شکل مناسب و بر طبق الگوی خاصی قرائت و ختم شود. البته پیش از توضیح در مورد چگونگی ختم این دعا برای رفع حاجات مختلف بهتر اسـت ابتدا از این موضوع آگاه شویم که دعای نادعلی برای تسخیر قلب چیست؟

ماهیت دعای نادعلی برای تسخیر قلب

دعای نادعلی در عمل دو دعای کوتاه و بلند را در بر میگیرد که با نام‌هاي نادعلی صغیر و نادعلی کبیر شناخته میشوند. دعای نادعلی صغیر تنها شامل دو بیت شعر بـه زبان عربی اسـت کـه با مصراع «نادِ عَلِیاً مَظهَرَ العَجائِب» آغاز میگردد. البته برخی معتقدند کـه به جای کلمه‌ي «مَظهَر» باید کلمه‌ي «مُظهِر» را در مصراع اول این شعر بکار برد.

1482573367-parsnaz-com.jpg

بـه هرحال این دو بیت شعر در کتاب بحار الانوار نقل شده و ازآن تحت عنوان دعای نادعلی صغیر یاد شده است. البته در کتاب مذکور و همچنین سایر منابع معتبر موجود نام هیچ گوینده‌ي مشخصی برای این دو بیت شعر آورده نشده اسـت. دعای ناد علی کبیر نیز درست با همین مصراع آغاز میشود و مضمون آن با دعای نادعلی صغیر یکی اسـت. با این حال دعای نادعلی کبیر در قالب شعر نوشته نشده اسـت.

و بـه لحاظ حجم نیز تقریباً هشت برابر دعای نادعلی صغیر است. مضمون اصلی این دو دعا بطور عمده بر نمایان ساختن فضیلت‌هایي از امام اول شیعیان حضرت علی«ع» استوار اسـت. همچنین در مضمون این دو دعا توسل جستن بـه مولای متقیان نیز بـه خوبی مشاهده میشود. بد نیست به این نکته نیز اشاره شود کـه در کتاب‌هاي مختلف مذهبی ختم‌هاي گوناگونی برای دعای نادعلی ذکر شده اسـت.

نسخه صغیر دعای نادعلی

نسخه‌ي صغیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب از چهار بیت شعر تشکیل شده اسـت. ابیاتی کـه در روز جنگ احد بـه شکل ندایی بر قلب پیامبر اسلام فرود آمد. البته در نقل میبدی بـه این موضوع اشاره نشده اسـت کـه این ندا از سوی جبرییل بوده یا آن کـه از منبع دیگری بـه رسول خدا الهام شده اسـت. بـه هرحال چهار بیتی کـه ازآن بعنوان نسخه‌ي صغیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب یاد میشود عبارت اسـت از:

نادِ عَلِیاً مَظهَرَ العَجائِب

تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِي النَّوائِبِ

کُلُّ هَمٍّ و غَمٍّ سَینجَلي

بِوِلایتِکَ یا عَلِي یا عَلِي یا عَلِي

باید این نکته را نیز مطرح کرد که در مطلب نقل شده توسط میبدی هیچ اشاره‌اي بـه این موضوع نشده است کـه می توان از این شعر چهار بیتی بعنوان دعا و ختم خاصی بهره گرفت. البته بـه غیر از میبدی کسان دیگری هم هستند کـه در آثار خود بـه دعای نادعلی صغیر اشاره کرده‌اند. بعنوان مثال شیخ میرزا حسین بن محمد تقی بن علی محمد نوری طبرسی کـه بـه محدث نوری مشهور اسـت.

و یکی از محدثان شیعه در قرن چهاردهم هجری به شمار میرود، در کتاب مستدرک الوسایل بـه این نکته اشاره کرده اسـت کـه: «بـه خط شهید اول دیدم کـه این دو بیت برای پیدا شدن گم شده و برده فراری خوانده می شود.» منظور محدث نوری از شهید اول، ابوعبدالله شمس‌الدین محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی جزینی اسـت کـه از فقهای شیعه در قرن هشتم قمری بـه شار میرود.

166426129-parsnaz-com.jpg

و علاوه بر شهید اول با نام شیخ شهید نیز از او یاد می گردد. همچنین در کتاب ناسخ التواریخ کـه تالیف محمد تقی لسان الملک سپهر بوده و از جمله کتاب‌هاي تاریخی بـه زبان پارسی محسوب میشود، بـه این نکته اشاره شده اسـت کـه شعر دو بیتی موسوم بـه نسخه‌ي صغیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب در جنگ احد از جانب خداوند بـه پیامبر اسلام الهام شده اسـت.

نسخۀ کبیر دعای نادعلی

همان گونه کـه بـه آن اشاره شد، دعای نادعلی برای تسخیر قلب علاوه بر نسخه‌ي صغیر و شعر مانند خود شامل یک نسخه‌ي بلندتر نیز می شود کـه از حالتی غیر شعر برخوردار بوده و بـه دعای نادعلی کبیر مشهور اسـت. علامه مجلسی در کتاب زاد المعاد، نسخه‌ي کبیر دعای نادعلی را از برخی کتاب‌هاي ختوم نقل می کند.

1330653460-parsnaz-com.jpg

بنابر موارد ادعا شده در کتاب زاد المعاد، خواص متعدد و گوناگونی برای این دعا وجوددارد کـه از میان آنها می توان بـه برآورده شدن حاجات، ایجاد محبت، تسخیر افراد، بی‌نیازی مالی، ادای قرض ودر نهایت ایمنی از شر حیوانات و اجنه اشاره کرد. البته بـه منظور برآورده شدن هر کدام از حاجات و نیت‌هایي کـه بـه آنها اشاره شد و رسیدن بـه هر کدام از این اهداف باید دعای ناد علی کبیر بـه گونه‌ي متفاوتی ختم گردد.

متن نسخه‌ کبیر دعای نادعلی

بِزهرِ اللهِ الرَّحمن الرَّحیم. نادِ عَلیاً مَظهَرَ العَجائِب تَجِدهُ عَوناً لَکَ فِي النَوّائِب لي اِلي اللهِ حاجَتی. وَ عَلَیهِ مُعَوَّلي کُلَّمـا اَمَرتَهُ وَ رَمَیتَ مُنقَضی فی ظِللّ اللهِ وَ یضِللُ اللهُ لي اَدعُوکَ کُلَّ هَمٍ وَغَمًّ سَینجَلي بِعَظَمَتِکَ یا اللهُ بِنُبُوَّتِکَ یا مُحَمَّدَ بِوِلایتِکَ. یاعَلِي یا عَلِي یا عَلِي اَدرِکنی بِحقِّ لُطفِکَ الخَفی اللهِ اَکبَرُ

اَنا مِن شَرِّ اَعدائکَ بَریءٌ اللهُ صَمَدی مِن عِندِکَ مَدَي وَعَلَیکَ مُعتَمَدی بِحقِّ إِیاکَ نَعبُدُ وَ إِیاکَ نَستَعینُ یااَبالغَیثِ اَغِثنی یااَبَاالَحَسَنَین اَدرِکنی یاسَیفَ اللهُ اَدرِکنی. یابابَ اللهِ اَدرِکنی یاحُجَّهَ اللهِ اَدرِکنی یا وَلِي اللهِ اَدرِکنی بِحَقَّ لُطفِکَ الخَفی یا قَهّارُ تَقَهَّرتَ بِالقَهرِ وَ القَهرُ فی قَهرِ قَهرکَ یا قَهارُ یا قاهِرَ العَدُوّ یا واِلي الوَلِي.

یامَظهَرَ العَجائِبِ یامُرتَضی عَلِي رَمَیتَ مِن بَغی عَلَي بِسَهمِ اللهِ وَسَیفِ اللهِ القاتِلِ. اُفَوَّضُ اَمری اِلي اللهِ اِنَّ اللهُ بَصَیرٌ بِالعَبادِ وَ اِلحُکُم اِلهٌ واحِدٌ لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحمنُ الرَّحیمُ یاغیاثَ المُستَغیینِ یا دَلیلَ المُتَحیرِینَ یا اَمانَ الخائِفینَ یا مُعینَ المُتَوَکِلینَ. یا رَاحِمَ المَساکینَ یا اِلهَ العالَمَینَ بِرَحمَتِکَ وَصَلَّي اللهُ عَلي سَیدِنا مُحَمَّدٍ وَالِهِ اَجمَعین وَ الحَمدُ اللهِ رَبِّ العالَمینَ.

متن پارسی دعای نادعلی:

بخوان علی علیه ‌السلام راکه مظهر کمالات و صفات عجیب اسـت تا یاری کننده‌ي تـو در تمام مشکلات و سختی‌ها باشد. این بنده‌ي ناچیز پیوسته بـه خدا نیازمند اسـت. و مـن در تمام امورم بر آن حضرت متوسل شده و تکیه کرده‌ام و امور گذشته و آینده‌ام را در زیر سایه لطف خدا بگذرانم. و برای رفع و دفع هر ناراحتی و مشکلی خدایا تـو را میخوانم تا مشکل حل و مساله روشن شود.

834121771-parsnaz-com.jpg

قسم بـه بزرگی تـو ‌اي خدا و قسم بـه پیامبری تـو ‌اي محمد «ص» و بـه ولایت و امامت تـو اي علی. مرا دریاب بـه حق لطف و محبت پنهان خودت. خدا بزرگ تر ازآن اسـت کـه توصیف شود و مـن از شر دشمنان تـو بیزاری می‌جویم. خدای بی‌نیاز، بی‌نیاز کننده‌ي مـن اسـت و مـن از سوی تـو یاری و مدد میشوم و بر تـو اعتماد و تکیه دارم. بـه حق ایاک نعبد و ایاک نستعین ‌اي پدرِ کمک و یاری کردن

مرا یاری کن و بـه فریادم برس ‌اي پدر حَسَنین، مرا دریاب، ‌اي شمشیر خدا مرا دریاب. اي باب خدا مرا دریاب، ‌اي حجت و راهنمای خدا مرا دریاب، ‌اي ولی خدا مرا دریاب. قسم بـه آن لطف پنهان تـو اي غالب و پیروزمند و برتری یابنده بر همه ی بـه قهر و سلطنت خدایی و حال آن کـه قهر و سلطنت در تفوق و غلبه و پیروزی تـو قرار دارد. ‌اي غالب و پیروزمند بر دشمن‌، اي دوستِ دوست خدا

اي مظهر صفات عجیبه،‌ اي مرتضی علی، یقین دارم کـه بر مـن اگر کسی بخواهد ستم و ستمی روا دارد تـو مولا وی را بـه تیر و شمشیر کشنده بر زمین زده و از پا در خواهی آورد. مـن تمام امورم رابه خدا وگذار میکنم. بـه درستی کـه خداوند بصیر و بینا و آگاه بر بندگان اسـت. و قول خداوند اسـت کـه در قرآن فرمود خدای شـما خدای واحد اسـت و غیر از او خدایی نیست.

1022846681-parsnaz-com.jpg

بخشنده و مهربان اسـت، اي فریادرس فریادخواهان مرا دریاب. ‌اي راهنمای سرگردانان، ‌اي امان و آرامش دهنده‌ي ترسندگان، ‌اي یاری کننده‌ي پناه آورندگان، اي رحم کننده بر فقرا و بیچارگان، ‌اي پروردگار عالمیان، مرا دریاب. بـه رحمت بیکرانت، و درود بر سید و آقای مـا حضرت محمد «ص» و خاندان او باد. و ستایش و حمد ازآنِ پروردگار جهانیان اسـت و بس.

چگونگی ختم دعای نادعلی

شیوه‌ي ختم دعای نادعلی کبیر بـه نقل از کتاب زاد المعاد اینگونه اسـت کـه اگر برای کسی کار مهمی پیش بیاید، بـه منظور مدد جستن از دعای نادعلی باید این دعا بـه نیت آن کار مهم هفت نوبت خوانده شود تا بلکه خواسته‌ي فرد مذکور در رابطه با آن کار مهم برآورده گردد. باقی مواردی کـه در رابطه با چگونگی ختم نسخه‌ي کبیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب در کتاب زاد المعاد آورده شده، بـه نقل از این کتاب چنین اسـت:

«و اگر نزد بزرگی یا امیری روی، روزی سه مرتبه «دعای» ناد علی را بخوان و بر جمیع اعضای خود بدم. پس «فرد مذکور» محب و مخلص تـو شود. اگر «دعای نادعلی کبیر» رابه نیت فرزند بخوانی، خداوند بـه تـو کرامت نماید. اگر بخواهی شخصی را مسخر «تسخیر» نمایی و وی را شیفته‌ي خود گردانی، در شب جمعه چهارده مرتبه بـه اسم او «دعای نادعلی کبیر را» بخوان و صد بار بر محمد و آل او صلوات بفرست.

87842980-parsnaz-com.jpg

البته کـه آن شخص مسخر تـو شود و می توانی وی را بـه تسخیر خود در آوری.» همچنین در ادامه‌ي کتاب زاد المعاد آمده اسـت: «و اگر بعد از نماز صبح بـه نیت مال نُه مرتبه «دعای نادعلی کبیر را» بخوانی «از مال و منال» غَنی شوی. همچنین اگر جهت ادای قرض بـه مدت پانزده روز «دعای نادعلی کبیر را» روزی بیست و دو مرتبه بخوانی «قرض تـو» ادا شود.

115062658-parsnaz-com.jpg

و اگر زنی دیر زاید پنج مرتبه بر آب «دعای نادعلی کبیر را» بخواند و «آب را» بخورد «تا بلکه» زود بزاید. و اگر کسی این دعا را همراه خود داشته باشد از شر جمیع حیوانات و جن و انس محفوظ باشد. و هر کـه شک نماید البته کافر اسـت.» بـه این ترتیب بخش مهم و اصلی از نکاتی کـه بـه نسخه‌ي کبیر و صغیر دعای نادعلی برای تسخیر قلب مربوط میشود دراین پست مورد اشاره قرار گرفت.


در ادامه 20 نکته درباره آداب دعا کردن

برای دعا کردن چند مورد را باید درنظر داشته باشید:

۱. حضور قلب در هنگام دعا

۲. فروتنی در برابر خداوند و گریه کردن هنگام دعا

۳. امید بـه استجابت دعا

۴. اعتقاد بـه قدرت و علم خدا

۵. پرهیز از گناه خصوصاً آن‌هایي کـه حق‌الناس دارد

۶. توکل بر خدا

۷. شکرگزاری در برابر خدا

۸. گفتن نام‌هاي خدا در هنگام دعا

۹. اصرار و پافشاری در هنگام دعا

۱۰. طلب خیر برای دیگران در دعا

۱۱. طلب دعا بـه همراه دیگران

۱۲. فرستادن صلوات هنگام دعا

۱۳. بالا بردن دست‌ها هنگام دعا

۱۴.در دست داشتن انگشتر عقیق یا فیروزه

۱۵. صدقه دادن قبل از دعا

۱۶. دعا در زمان‌هاي خاصی کـه توصیه شده اسـت؛ مثلا بعد از نماز یا هنگام باران

۱۷. دعا در مکان‌هاي خاصی کـه توصیه شده اسـت

۱۸. طهارت در هنگام دعا

۱۹. آغاز دعا با استغفار و گفتن «بسم‌الله الرحمن الرحیم»

۲۰. خواندن نماز قبل از دعا

هفت روش مختلف برای دعا کردن

کودکی را درنظر بگیرید کـه از پدر و مادرش تقاضایی دارد؛ شـما هم بهمین روش دعایتان رابا خدا در بین بگذارید. با خدا بـه زبان ساده و خودمانی حرف بزنید. موقع دعا کردن درنظر داشته باشید کـه خدا خیر و صلاح شـما را بهتر می داند و تصمیم گیری نهایی در مورد اجابت دعایتان رابه او بسپارید.

راز و نیاز با خدا را در طول امور روزمره‌تان فراموش نکنید. غیر از خودتان برای دیگران هم دعا کنید. علاوه بر حرف زدن سعی کنید کـه فکر و ذهنت ان هم درگیر مهربانی و عظمت خدا باشد. یادتان باشد کـه فقط برای حاجت‌هایتان بـه یاد خدا نیفتید و گاهی از او بابت نعمت‌هایش سپاسگزاری کنید.

هشت حدیث در مورد دعا کردن

پیامبر اکرم «ص»: «خدا را بخوانید و بـه اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید کـه خداوند دعا را از قلب غافل بی‌خبر نمی‌پذیرد.»

امام علی «ع»:

«گاهی چيزى را «از خدا» می خواهی اما بـه تـو داده نمیشود و دير يا زود بهتر ازآن بـه تـو داده میشود، يا بخاطر انچه خير و مصلحت تـو در آن اسـت از برآورده شدن خواسته‌ات دريغ می شود، زيرا بسا خواسته‌اي كه اگر برآورده شود بـه نابودى و تباهى دين تـو می‌انجامد، پس چيزى بخواه كه زيبايى و نیکی‌اش برايت میماند و پيامد سوئى ندارد.»

امام حسن «ع»:

«كسى كه در دلش هوايى جز خشنودى خدا خطور نكند، مـن ضمانت می کنم كه خداوند دعايش را مستجاب كند.»

امام حسین «ع»:

«عاجزترین مردم کسی اسـت کـه نتواند دعا کند.»

امام سجاد «ع»:

«هر كس در هيچ كارى بـه مردم اميد نبندد و همه ی كارهاى خود رابه خداى عز و جل واگذارد، خداوند هر خواسته‌اي كه او داشته باشد اجابت میکند.»

امام صادق «ع»:

«شـما را سفارش می کنم بـه دعا كردن، زيرا با هيچ چيز بـه مانند دعا بـه خدا نزديك نمیشوید و دعا كردن براى هيچ امر كوچكى را، بخاطر كوچك بودنش رها نكنيد، زيرا حاجت‌هاي كوچك نيز بـه دست همان كسى اسـت كه حاجت‌هاي بزرگ بـه دست اوست.»

امام کاظم «ع»:

«دعایی کـه بیشتر امید اجابت آن میرود و زودتر بـه اجابت میرسد،‌ دعا برای برادر دینی اسـت در پشت سر او.»

امام رضا «ع»:

«خداوند اجابت دعاى مؤمن رابه شوق «شنيدن» دعايش بـه تأخير می‌اندازد و میگوید: «صدايى اسـت كه دوست دارم آنرا بشنوم» ودر اجابت دعاى منافق عجله می کند و می گوید: صدايى اسـت كه از شنيدنش بدم می آید.»


و در ادامه دعا برای ازدواج از معتبرترین منابع مذهبی

مشكل باز شدن بخت و ازدواج کردن جوانان بدلیل عدم استطاعت مردان برای ازدواج و یا ترس هایي کـه مسئولیت هاي سنگین زندگی مشترک در انسان بوجود می‌آورد در تمام جوامع وجوددارد. خصوصا این كه بسته شدن بخت و عدم توانائی بـه ازدواج عوارض و نشانه هاي خاصی ندارد. دعاهایی کـه در ادامه آمده اسـت، در بین مردم بـه دعا برای ازدواج مشهور اسـت.

دعاهای سریع الاجابه برای ازدواج موفق

ختم هاي توصیه شده برای ازدواج، سوره هاي مبارکه ذیل را قرائت کند:

= سوره الفلق «۷ مرتبه»

= سوره الناس «۷ مرتبه»

= سوره الإخلاص «۷۱ مرتبه»

= سوره طه «۲ مرتبه»

= سوره الکافرون «یک مرتبه»

دختران و پسران:

برای پسران و دخترانی کـه امر ازدواج بر آنها سخت شده اسـت و با مشکل مواجه شده اند ختم هاي شریفه مجرب زیر کـه مدت آن یک هفته اسـت پیشنهاد می شود:

= هفتاد مرتبه آیه الکرسی بخواند.

= هفتاد مرتبه سوره اخلاص قرائت کند.

= هفتاد مرتبه سوره شریفه ناس را قرائت کند.

= هفتاد مرتبه سوره شریفه فلق را قرائت کند.

= این ختم مجرب اسـت و بـه اذن خداوند تبارک و تعالی نتایج سریع دارد.

دستورالعمل هاي مهم:

این دستورالعمل بخت گشایی لازم اسـت کـه با انجام اعمال موثر دفع سحر و طلسم زیر همراه باشد:

= سوره هاي فلق و ناس را هرروز تلاوت نمایید. «صبح و شب»

= بـه وقت خواب معوذتین «همان سوره هاي فلق و ناس را بخوانید».

= معوذتین را در کاغذ بدون خط بنویسید و همیشه همراه خود داشته باشید.

= پایان هر نماز آیه الکرسی را حداقل یکبار تلاوت نمایید.

= آیه اول آنرا بخوانید تا و هو العلی العظیم.

= حتماً در هنگام اذان یا اندکی قبل یا پس ازآن کـه درهای استجابت دعا گشوده اسـت

= جهت عنایت بخت نیکو از جانب خداوند متعال دعا و طلب حاجت کنید.

= دعای «معراج» و «نادعلی» برای گشایش همه ی گرفتاری ها مفید اسـت.

نمازهای توصیه شده برای ازدواج

مرحوم کاشانی می فرماید: برای گشایش بخت دختران دو رکعت نماز بخواند و بعد از درود رو بـه قبله 100 مرتبه بگوید: «یا لَطیفُ» مجرب اسـت. «منبع: معراج الذاکرین /۱۸۳» شب جمعه دو رکعت نماز حاجت بـه درگاه خداوند بـه جای آورد و سپس سوره انشراح را 313 مرتبه «بـه تعداد شهدای جنگ بدر» قرائت کند. بعد از هر ده مرتبه کـه سوره انشراح را قرائت می کند این دعا را بخواند:

975821972-parsnaz-com.jpg

«اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الرجل الصالح الذی تحبه وترضاه.» یا در صورتی کـه مرد اسـت بگوید: «اللهم اشرح صدور أولاد آدم وبنات حواء اللهم ارزقنی الزوجة الصالحة التی تحبها وترضى عنها.» ان شاء الله تعالی در جمعه سوم نتیجه حاصل خواهد شد. والله العالم. مادر نماز هفت بانو بخواند. این نماز توسل بـه بانوان حریم سر ملکوت اسـت کـه عبارتند از:

حضرت خدیجه «س»، حضرت فاطمه «س»، فاطمه بنت اسد «س» مادر حضرت علی «ع»، ام البنین «س» مادر قمر بنی هاشم، حضرت زینب «س»، حضرت معصومه «س» مدفون در قم و نرجس خاتون مادر امام مهدی «عج». این نماز بـه منظور ازدواج دخترها و پسرها توسط مادر آنها خوانده می شود. بهترین زمان آن یکی از روزهای پنج شنبه یا جمعه بعد از نماز صبح می باشد کـه بـه مدت چهار هفته «یعنی 4 پنجشنبه یا 4 جمعه» خوانده می شود.

393060116-parsnaz-com.jpg

مادر برای هر یک از هفت بانوی والامقام دو رکعت نماز بـه جا آورد و پس از هردو رکعت صد صلوات بفرستد، میتواند بـه جای صلوات سوره مبارکه یس را «یک‌بار» تلاوت کند این سوره هفت مبین دارد در انتهای هر مبین دستها رابه سوی آسمان بلند کرده و بگوید بـه حق حضرت خدیجه بـه مـن عروس یا داماد خوب عطا فرما. در هر مبین خداوند رابه حق یکی از بانوان قسم دهد.

دو دعا را در قنوت نماز، بعد از هر نماز، در سجده یا هر وقت دیگر زیاد بخوانید:

= «اللهم اغننی بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصیتك»

= «ربِّ انّي لِمـا أنزلتَ الی مِن خیرٍ فقیرٌ ».«قصص، 24»

سوره های توصیه شده برای ازدواج

بین نماز عصر و نماز مغرب «قبل از نماز مغرب افضل اسـت» هفت مرتبه سوره انشراح را قرائت كنید و سپس پسرها این دعا را هفت مرتبه بخوانند:

1068144614-parsnaz-com.jpg

«اللهم اشرح صدور بنات حواء اللهم یا جامع الناس فی یوم لا ریب فیه اللهم اجمع بینی وبین زوجتی اللهم ارزقنی الزوجة الصالحة التی تحبها وترضى عنها.»

و دخترها دعای ذیل را هفت مرتبه بخوانند:

«اللهم اشرح صدور أولاد آدم اللهم یا جامع الناس فی یوم لا ریب فیه اللهم اجمع بینی وبین زوجی اللهم ارزقنی الرجل الصالح الذی تحبه وترضاه.» گفته می شود آیه ۲۹ سوره فاطر را دختر بی خواستگار پیوسته و بطور منظم روزانه تلاوت کند، این عمل مجرب اسـت و بسیار موثر در بخت گشایی. نتایج و عجایب بسیار دارد. انشاء الله تعالی. «إِنَّ الَّذِینَ يَتْلُونَ کِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ.»

دعا برای ازدواج

تلاوت این آیه رابه مدت چهل روز بطور مرتب انجام داده ودر اوقات مختلف ادامه دهید. بهترین زمان، پس از انجام فریضه نماز اسـت. روزانه چهل مرتبه خوانده شود مطلوب اسـت. پس از نماز حتماً از خداوند طلب بخت نیکو کنید. توجه کنید کـه قبل و بعد از طلب حاجت صلوات بفرستید. آیه:

إِنَّ اللَّهَ يُمْسِکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَ لَئنِ زَالَتَا إِنْ أَمْسَکَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ کاَنَ حَلِیمًا غَفُورًا «41فاطر» را بمدت ۴۰ روز روزی ۴۰ مرتبه خوانده شود. برخی بـه حسب تجربه خواندن و مداومت بر تلاوت آیه 21 سوره روم را برای این منظور کارساز و مفید میدانند و آن آیه چنین اسـت: «وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیها وَ جَعَلَ بَینَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یتَفَكَّرُونَ»

راهکارهای امام علی «ع» برای ازدواج

از امیرالمؤمنین «ع» نقل شده كه هر كس قصد ازدواج داشته باشد دو ركعت نماز گذارد در هر ركعت پس از حمد سوره یاسین بخواند پس از اتمام نماز حمد و ثناى پروردگار گذارد. دعاى زیر در اواخر جلد 103 بحارالانوار كتاب النكاح باب «الدعاء عند التزویج» از امیرالمومنین «ع» نقل گردیده اسـت این حدیث ضمن آن كه تقاضای از خداست، خود بیانگر عالى ترین معیارها در گزینش همسر نیز هست:

579974512-parsnaz-com.jpg

هركه قصد ازدواج داشته باشد دو ركعت نماز گذارد در هر ركعت پس از حمد سوره یاسین بخواند پس از اتمام نماز حمد و ثناى پروردگار گذارد و این دعا را بخواند:

1728746893-parsnaz-com.jpg

«اللهم ارزقنى زوجه صالحه ولودا ودودا غیورا قنوعا ان احسنت شكرت و ان اسئت غفرت و ان ذكرت الله تعالى اعانت و ان نسیت ذكرت و ان خرجت مـن عندها حفظت و ان دخلت علیها سرت و ان امرتها اطاعتنى و ان اقسمت علیها ابرت قسمى و ان غضبت علیها ارضتنى یا ذالجلال والاكرام هب لى ذلك فانما اسالك ولا اجد الا مـا قسمت لى»

دعا برای ازدواج از زبان امام صادق «ع»

امام صادق «ع» بـه ابوبصیر می فرمایند: هرگاه خواستی ازدواج كنی ابتدا دو ركعت نماز بجا بیاور سپس حمد و سپاس خداوند نما و بعد بگو «اللهم أنی اُرید أن أتزوّج، اللهم فاقدر لي مِن النساء اعفهن فرجا، و احفظهن لي فی نفسها و فی مالی، و اوسعهن رزقا و اعظمهن بركه، و اقدر لي منها ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی»

دعا برای ازدواج از زبان آیت آلله بهجت

از آیت الله بهجت جهت بخت گشایی دختران جوان دستوری خواستند. در جواب فرمودند: آیه «رَبّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيّاتِنا قُرّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتّقینَ إِمامًا» «سوره فرقان آیه 74» را زیاد بخوانند. بار دیگر هم از ایشان سوال کردند دستور دیگری فرمود:

نماز جعفر طیار بخواند و پس ازآن دعایی کـه در کتاب زادالعماد مجلسی آمده کـه دراین هنگام خوانده شود بخواند و بعد بـه سجده برود و تلاش کند کـه حتماً گریه کند «هرچند کم» و همین کـه چشمش را اشک گرفت حاجت خودرا از خدا بخواهد. اینکار را تا زمانی کـه حاجتش روا شود انجام دهد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر