موضوعات وبسایت : دینی و مذهبی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی
تست شخیصت شناسی

کفاره روزه چقدر است

نویسنده : علی بجنوردی | زمان انتشار : 25 فروردین 1400 ساعت 14:24

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان کفاره روزه چقدر است را مطالعه خواهید کرد.

2577696_410.jpgخبرگزاری میزان - کفاره به معنای پوشاندن است و شأن کفاره، پوشاندن خطیئه است. کفاره در شرع مقدس به عبادت خاصی اطلاق می‌شود که برای عقوبت افراد، سقوط عقوبت یا تخفیف در آن تعیین‌شده است. قرآن کریم تنها حکم کلی کفارات را بیان کرده و تفصیل آن از سوی ائمه معصومین (علیهم‌السلام) تفسیر شده است. از جمله کفاراتی که قرآن به آن تصریح کرده، پرداخت کفاره روزه برای کسانی است که توان روزه گرفتن را ندارند.

تست شخیصت شناسی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

کسانی همچون بیماران مزمن، پیرمردان و پیرزنان و برخی افراد بیمار که روزه برای آن‌ها طاقت‌فرساست؛ این‌ها حق دارند روزه نگیرند و در برابر هر روز، لازم است کفاره بدهند و مسکینی را اطعام کنند. کفاره جزء دیون و حق‌الله است که باید پرداخت شود و تنها هم به فقیر داده می‌شود، بنابراین کسی که تمکن مالی ندارد تا آخر عمر هر زمانی که تمکن مالی پیدا کرد، باید کفاره سال‌هایی را که بدهکار است پرداخت کند.

میزان کفاره روزه در سال ۹۹ طبق نظر آیت الله صانعی

بنابر اعلام دفتر این مرجع تقلید شیعیان، یک مد طعام تقریباً هفتصد و پنجاه گرم، که در کفّاره یا فدیه منحصراً باید به فقرا نان، گندم و امثال این دو از اطعمه داده شود و قیمت کفایت نمی‌کند؛ مگر آنکه پول را به او بدهد که او وکالتاً، طعام تهیّه کند و وثوق به تهیّه آن نیز داشته باشد. مبلغ آن (قیمت گندم) در سال ۱۳۹۹ بابت کفاره غیر عمد تقریبا ۳۰۰۰ تومان و کفاره عمد (معادل ۶۰ روز) ۱۸۰۰۰۰ تومان می‌باشد.

2577698_772.jpg

مسائل مرتبط با کفاره روزه برگفته از رساله آیت الله نوری همدانی

(مساله ۱۶۵۷) کسی که کفاره روزه رمضان بر او واجب است، باید به دستوری که بعداً گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد، یا شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام یک مُد که تقریباً ده سیر است طعام یعنی گندم یا جو و مانند این‌ها بدهد، و چنانچه این‌ها برایش ممکن نباشد، هر چند مُد که می‌تواند به فقراء طعام بدهد و اگر نتواند طعام بدهد، باید استغفار کند، اگر چه مثلاً یک مرتبه بگوید اَسْتَغْفِرُاللهَ و احتیاط واجب آن است که هر وقت بتواند کفاره را بدهد.

(مساله ۱۶۵۸) کسی که می‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان رابگیرد، باید سی و یک روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه آن پی در پی نباشد اشکال ندارد.

(مساله ۱۶۵۹) کسی که می‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، نباید موقعی شروع کند که در بین سی و یک روز، روزی باشد که مانند عید قربان، روزه آن حرام است.

(مساله ۱۶۶۰) کسی که باید پی در پی روزه بگیرد، اگر در بین آن بدون عذر یک روز روزه نگیرد، باید روز‌ها از سر بگیرد و همچنین اگر وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که روزه آن واجب است، مثلاً به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد، باید روزه‌ها را از سر بگیرد. در صورتی که از اول متوجه این موضوع بوده و یا شک داشته است.

(مساله ۱۶۶۱) اگر در بین روز‌هائی که باید پی در پی روزه بگیردد عذری مثل حیض، یا نفاس، یا سفری که در رفتن آن مجبور است، برای او پیش آید، بعد از برطرف شدن عذر واجب نیست روزه‌ها را از بگیرد. بلکه بقیه را بعد از برطرف شدن عذر بجا می‌آورد.

(مساله ۱۶۶۲) اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند، چه آن چیز اصلاً حرام باشد مثل شراب و زناء، یا به جهتی حرام شده باشد، مثل نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض، بنابر احتیاط کفاره جمع بر او واجب می‌شود یعنی باید یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند، یا به هر کدام آن‌ها یک مد که تقریباً ده سیر است، گندم یا جو یا نان و مانند این‌ها بدهد؛ و چنانچه هر سه برایش ممکن نباشد، هر کدام آن‌ها که ممکن است باید انجام دهد.

(مساله ۱۶۶۳) اگر روزه‌دار دروغی را به خدا و پیغمبر| نسبت دهد، کفاره جمع که تفصیل آن در مساله پیش گفته شد بنابر احتیاط بر او واجب است.

(مساله ۱۶۶۴) اگر روزه‌دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند، بنابر احتیاط واجب برای هر دفعه یک کفاره بر او واجب است و اگر جماع حرام باشد مثل نزدیکی با زن خود در حال حیض یا زنا و تعدد پیدا کند برای هر دفعه یک کفاره جمع واجب می‌شود.

(مساله ۱۶۶۵) اگر روزه‌دار در یک روز ماه رمضان چند مرتبه غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، برای همه آن‌ها یک کفاره کافی است.

(مساله ۱۶۶۶) اگر روزه‌دار جماع حرام کند و بعد با حلال خود جماع نماید یک کفاره جمع و یک کفاره غیر جمع که یکی از سه چیز است را باید بجابیآورد.

(مساله ۱۶۶۷) اگر روزه‌دار کاری که حلال است و روزه را باطل می‌کند، انجام دهد، مثلاً آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و روزه را باطل می‌کند انجام دهد، مثلاً غذای حرامی بخورد دو ماه روزه بگیرد یا شصت فقیر را سیر کند کافی است.

(مساله ۱۶۶۸) اگر روزه‌دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید. چنانچه عمداً آن را فرو ببرد. روزه اش باطل است؛ و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب می‌شود؛ و اگر خوردن آن چیز حرام باشد، مثلاً موقع آروغ زدن خون یا غذائی که از غذا بودن خارج شده، به دهان او بیاید و عمداً آن را فرو برد، باید قضای آن روز را بگیرد و بنابر احتیاط کفاره جمع هم بر او واجب می‌شود.

(مساله ۱۶۶۹) اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد، چنانچه در آن روز عمداً روزه خود را باطل کند، باید یک بنده آزاد نماید یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام دهد.

(مساله ۱۶۷۰) کسی که می‌تواند وقت را تشخیص دهد، اگر به گفته کسی که می‌گوید مغرب شده افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است، قضا و کفاره بر او واجب می‌شود.

(مساله ۱۶۷۱) کسی که عمداً روزه خود را باطل کرده، اگر بعد از ظهر مسافرت کند، یا پیش از ظهر برای فرار از کفاره سفر نماید، کفاره او ساقط نمی‌شود بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آمد کند، بنابر احتیاط کفاره بر او واجب است.

(مساله ۱۶۷۲) اگر عمداً روزه خود را باطل کند؛ و بعد عذری مانند حیض یا نفاس یا مرض برای او پیدا شود. کفاره بر او واجب نیست.

(مساله ۱۶۷۳) اگر یقین کند که روز اول ماه رمضان است و عمداً روزه خود را باطل کند بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده کفاره بر او واجب نیست.

(مساله ۱۶۷۴) اگر انسان شک کند که آخر رمضان است یا اول شوال و عمداً روزه خود را باطل کند، بعد معلوم شود اول شوال بوده کفاره بر او واجب نیست.

(مساله ۱۶۷۵) اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است جماع کند چنانچه زن را مجبور کرده باشد، کفاره روزه خود ش؛ و روزه زن را باید بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده، بر هر کدام یک کفاره واجب می‌شود.

(مساله ۱۶۷۶) اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را مجبور کند که جماع نماید، یا کار دیگری که روزه را باطل می‌کند، انجام دهد واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد.

(مساله ۱۶۷۷) اگر روزه‌دار در ماه رمضان، با زن خود که روزه‌دار است جماع کند چنانچه به طوری زن را مجبور کرده باشد که از خود اختیاری نداشته باشد و در بین جماع زن راضی شود، باید مرد دو کفاره بدهد و اگر با اراده و اختیار عمل را انجام دهد اگر چه مجبورش کرده باشد مرد باید کفاره خودش و زن را بدهد.

(مساله ۱۶۷۸) اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که خواب است جماع نماید، یک کفاره بر او واجب می‌شود و روزه زن صحیح است و کفاره هم بر او واجب نیست.

(مساله ۱۶۷۹) اگر مرد زن خود را مجبور کند که غیر جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند بجا آورد، کفاره زن را نباید بدهد و بر خود زن کفاره واجب نیست.

(مساله ۱۶۸۰) کسی که به واسطه مسافرت یا مرض روزه نمی‌گیرد، نمی‌تواند زن روزه‌دار خود را مجبور به جماع کند، ولی اگر او را مجبور نماید کفاره بر مرد نیز واجب نیست.

(مساله ۱۶۸۱) انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهی کند، ولی لازم نیست فوراً آن را انجام دهد.

(مساله ۱۶۸۲) اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نیاورد، چیزی بر آن اضافه نمی‌شود.

(مساله ۱۶۸۳) کسی که باید برای کفاره یک روز شصت فقیر را طعام بدهد، اگر به شصت فقیر دسترسی دار د، نباید به هر کدام از آن‌ها بیشتر از یک مد که تقریباً ده سیر است طعام بدهد، یا یک فقیر را بیشتر ا. ز. یک مرتبه سیر نماید، ولی چنانچه انسان اطمینان داشته باشد که فقیر طعام را به عیالات خود می‌دهد یا به آن‌ها می‌خوراند می‌تواند برای هر یک از عیالات فقیر اگر چه صغیر باشند، یک مد به آن فقیر بدهد.

  • بیشتر بخوانید:
  • باید‌ها و نباید‌های تغذیه‌ای در ماه رمضان

(مساله ۱۶۸۴) کسی که قضای روزه رمضان را گرفته، اگر بعد از ظهر عمداً کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد، باید به ده فقیر هر کدام یک مد که تقریباً ده سیر است بدهد و اگر نمی‌تواند بنابر احتیاط واجب باید سه روز پی در پی روزه بگیرد.

انتهای پیام/

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با کفاره روزه چقدر است [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.mizanonline.com .
چه کسانی باید کفاره روزه بدهند و میزان کفاره در سال «۹۹» چقدر ...

May 5, 2020 — کفاره به معنای پوشاندن است و شأن کفاره، پوشاندن خطیئه است. کفاره در شرع مقدس به عبادت خاصی اطلاق می‌شود که برای عقوبت افراد، سقوط عقوبت ... ادامه...


farsi.khamenei.ir .
استفتائات - کفاره روزه و مقدار آن‏ - khamenei.ir

س 804: زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست، در این صورت آیا کفّاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟ ادامه...


fa.shafaqna.com .
زکات فطره و کفاره روزه امسال چقدر است؟ اعلام نظر ۱۰ تن از مراجع ...

Jun 3, 2019 — زکات فطره و کفاره روزه امسال چقدر است؟ اعلام نظر ۱۰ تن از مراجع عظام تقلید. شفقنا- در آستانه عید سعید فطر ... ادامه...


www.tabnak.ir .
میزان "کفاره" سال ۹۹ از سوی رهبر انقلاب اعلام شد - تابناک | tabnak

May 23, 2020 — ... اعلام کرد که بر اساس آن، «مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی، مبلغ ۳ هزار تومان و کفاره یک روز قضای روزه عمدی، مبلغ ۱۸۰ هزار تومان است.» ادامه...


www.sistani.org .
کفارات - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر ...

۲ پرسش: آیا می توان در کفاره جمع به جای ۶۰ روز روزه به ۶۰ فقیر طعام داد؟ پاسخ: در افطار به حرام کفاره جمع واجب نیست و همان اطعام (۶۰) فقیر کافی است ... مثلاً به جای گندم پول آن را به ایتام یا به کمیته امداد بدهد، و این پول چقدر باید باشد، برای سه روز؟ ادامه...


www.sistani.org .
قضا و کفاره روزه - توضیح المسائل - پایگاه اطلاع رسانی دفتر ...

و احتیاط مستحب آن است که کسی که روزه را به غیر آنچه ذکر شد باطل کند، اضافه بر قضا، کفاره هم بدهد. مسأله 1629 ـ اگر کسی چیزی از آنچه را که گذشت انجام دهد، در حالی ... ادامه...


namnak.com .
مبلغ فطریه و کفاره روزه رمضان سال 99 چقدر است؟ - نمناک

May 23, 2020 — مبلغ فطریه و کفاره روزه در ماه مبارک رمضان 99 اعلام شد. ایسنا: مطابق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در پاسخ به سوالی مبلغ فطریه ... ادامه...


www.parsine.com .
مبلغ کفاره روزه خواری عمدی و غیر عمدی در سال ۹۸ چقدر است؟

May 18, 2019 — اگر فرد مسلمان عمدا روزه خود را بخورد یا اینکه با داشتن عذر شرعی روزه اش را بخورد، اما قضای آن را تا ماه رمضان سال بعد به جا نیاورد پرداخت کفاره بر او ... ادامه...


www.tasnimnews.com .
میزان "کفاره" سال 99 از سوی رهبر معظّم انقلاب اعلام شد- اخبار دین ...

May 23, 2020 — میزان "کفاره" سال ۹۹ از سوی رهبر معظّم انقلاب اعلام شد ... با عذر شرعی، مبلغ 3 هزار تومان و کفاره یک روز قضای روزه عمدی، مبلغ 180 هزار تومان است.». ادامه...


www.irinn.ir .
مبلغ فطریه و کفاره سال ۹۸ چقدر است؟ - Irinn

Jun 3, 2019 — آیت الله امامی کاشانی گفت: زکات فطره مسلمانان روزه دار از لحظه رؤیت هلال ماه شوال (شب عید) واجب است و تا قبل از زوال ظهر روز عید فطر باید پرداخت ... ادامه...


www.islamquest.net .
می‌خواستم بدانم کفارۀ روزه چقدر است؟ - گنجینه پاسخ ها - اسلام ...

می‌خواستم بدانم کفارۀ روزه چقدر است؟ ... مسأله 1661: (کسى که می‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد، باید 31 روز آن‌را پى در پى بگیرد و اگر بقیۀ آن پى در پى نباشد ... ادامه...


www.andisheqom.com .
کفاره روزه قضا چقدر است لطفا توضيح دهيد؟

کفاره روزه قضا چقدر است لطفا توضيح دهيد؟ پاسخ. اگر شخص به علت بيماري يا مسافرت و... روزه را افطار کرده باشد و تا رمضان سال بعد موفق به گرفتن قضاي آن نشده ... ادامه...


rooziato.com .
مبلغ کفاره و فطریه سال ۹۹ چقدر است؟ - روزیاتو

May 21, 2020 — در ادامه نظرات مراجع درباره میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح زیر است: استفتائات رهبر معظم انقلاب درباره مبلغ و مقدار فطریه سال ۹۹. کانال فقه و ... ادامه...


www.isna.ir .
اعلام مبلغ زکات فطریه و کفاره روزه از سوی مراجع عظام تقلید ...

Jun 2, 2019 — کفاره روزه غیر عمد مبلغ سه هزار تومان (۳۰۰۰ تومان) است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود، همچنین کفاره روزه عمد مبلغ صد و هشتاد هزار تومان ... ادامه...


www.isna.ir .
میزان زکات فطریه در لرستان چقدر است؟ - ایسنا

May 22, 2020 — شاهرخی اضافه کرد: کفاره افطار غیر عمدی روزه، برای هر روز و یک مد( ۷۵۰ گرم) طعام به مبلغ ۳۰۰۰ تومان پرداخت شود. نماینده ولی‌فقیه در لرستان عنوان ... ادامه...


www.entekhab.ir .
مبلغ زکات فطریه و کفاره روزه در سال ۹۹ بر اساس نظر مراجع ...

May 20, 2020 — کفاره روزه. مساله ۱۶۶۰ ـ کسی که کفارۀ روزۀ رمضان بر او واجب است، باید یک بنده آزاد‌‎ ‎‌کند یا به دستوری که در مسالۀ بعد گفته می‌شود دو ماه روزه ... ادامه...


shahraranews.ir .
میزان و مبلغ زکات فطریه در سال ۹۹+جزئیات | شهرآرانیوز

May 18, 2020 — در ادامه نظرات مراجع درباره میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح زیر است: زکات فطریه سال ۹۹ از سوی رهبر انقلاب. مبلغ زکات فطریه سال ۹۹ و کفاره روزه قضا از سوی رهبر معظم انقلاب به شرح زیر اعلام شد: ... مقدار فطره چقدر است؟ ادامه...


www.kebnanews.ir .
مبلغ زکات فطره ۹۹ از سوی مراجع تقلید مختلف اعلام شد؛ کفاره ...

May 19, 2020 — مبلغ زکات فطره ۹۹ از سوی مراجع تقلید اعلام شد؛ کفاره سال ۹۹ چقدر است میزان زکات فطره روزه در سال ۹۹ طبق نظر آیت الله سبحانی در اطلاعیه دفتر ... ادامه...


www.beytoote.com .
میزان فطریه و کفاره سال 97 چقدر است؟ - بیتوته

میزان فطریه 97،کفاره روزه,مبلغ کفاره روزه،میزان فطریه سال 97,زکات فطریه،میزان مبلغ فطریه از نظر مراجع،فطریه سال 97 ,کفاره سال 97. ادامه...


www.borna.news .
جزییات کامل میزان زکات فطره در سال 1399 - خبرگزاری برنا

May 23, 2020 — تعیین مبلغ کفاره و فطریه همزمان با روزهای پایانی ماه رمضان توسط مراجع اعزام تقلید اعلام می شود و از غروب شامگاه عید فطر پرداخت آن ... در ادامه نظرات مراجع درباره میزان زکات فطره و کفاره روزه به شرح زیر است: ... مقدار فطره چقدر است؟ ادامه...


www.behzisti.ir .
راه های پرداخت زکات فطریه و کفاره روزه توسط مؤمنان روزه دار به ...

May 23, 2020 — فطریه عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر مسلمان اعم از جو، گندم، برنج و اقلامی که به‌عنوان طعام محسوب می‌ شود. ... فطریه سال 99 چقدر است؟ ... شایع گندم ۹ هزار تومان، کفاره روزه غیر عمد ۳ هزار تومان، و کفاره عمد ۱۸۰ هزار تومان اعلام شده است. ادامه...


www.behzisti.ir .
راه های پرداخت زکات فطریه و کفاره روزه توسط مؤمنان روزه دار به ...

May 21, 2020 — پرداخت زکات فطریه و کفاره روزه مؤمنان روزه دار به مددجویان بهزیستی. ... فطریه سال 99 چقدر است؟ اعلام میزان فطریه از سوی آیت الله سیستانی. ادامه...


mamame.ir .
کفاره چیست و مبلغ کفاره روزه سال 98 چقدر است؟ | Mamame.ir

تعریف کفاره چیست - کفاره روزه 98 چند است - در تعریف کفاره آمده است که کفاره چیزی است که به مبلغ کفاره روزه قضا برای هرروز غیر عمد، 2000 تومان - کلیک کنید. ادامه...


wahidkhorasani.com .
كفّاره روزه - مسائل شرعی | سایت رسمی دفتر حضرت آيت الله ...

كفاره افطار عمد روزه ماه رمضان. مسأله ۱۶۶۸ ـ كفّاره افطار روزه ماه رمضان اين است كه يك بنده آزاد كند ، يا به دستورى كه در مسأله بعد مى آيد دو ماه روزه بگيرد ، يا شصت فقير را ... ادامه...


www.yjc.ir .
مبلغ زکات فطریه و کفاره ۹۸ اعلام شد - YJC

Jun 2, 2019 — ۳ - کفاره یک روز قضای روزه عمد (اطعام ۶۰ فقیر) ۱۵۰۰۰۰ تومان. مبلغ فطریه و کفاره ۹۸ اعلام شد ... مبلغ فطریه و کفاره سال ۹۸ چقدر است؟ اشتراک گذاری. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر