موضوعات وبسایت : دینی و مذهبی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی
تست شخیصت شناسی

مبلغ کفاره روزه سال 98 سیستانی

نویسنده : Ramin | زمان انتشار : 02 فروردین 1401 ساعت 20:41

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان مبلغ کفاره روزه سال 98 سیستانی را مطالعه خواهید کرد.

۱ پرسش: کفاره شکستن نذر چیست؟

تست شخیصت شناسی
سوالات امتحان آیین نامه رانندگی

پاسخ: کافی است ۱۰ مسکین را اطعام کند هر مسکین ۷۵۰ گرم گندم یا نان.

sistani.org/13605

۲ پرسش: آیا می توان در کفاره جمع به جای ۶۰ روز روزه به ۶۰ فقیر طعام داد؟

پاسخ: در افطار به حرام کفاره جمع واجب نیست و همان اطعام (۶۰) فقیر کافی است فقط در کفاره قتل عمدی کفاره جمع هست و در این صورت باید شصت روز روزه بگیرد و ۶۰ فقیر را اطعام کند یعنی به هر یک مد (۴/۳ کیلو) طعام بدهد (۷۵۰ گرم) ولی نمی تواند به جای روزه فقط آنها را اطعام کند.

sistani.org/13606

۳ پرسش: کفاره ۳ بار قسم خوردن قران به دروغ چیست؟

پاسخ: کفاره ندارد.

sistani.org/13607

۴ پرسش: کفاره عهد چقدر است؟ به چه صورت باید داده شود؟

پاسخ: میتوانید شصت فقیر را اطعام کنید و در اطعام کافی است که به هر فقیر ۷۵۰ گرم نان یا گندم بدهید.

sistani.org/13608

۵ پرسش: آیا در موضوع کفاره روزه بجای اطعام ده فقیر میتواند پول ده پرس غذای متوسط را به صندوق مستمندان واریز کرد؟

پاسخ: کافی نیست.

sistani.org/13609

۶ پرسش: کسی که نذر کرده نماز مستحبی را هفته ای یکبار بخواند در صورت ترک کفاره آن چه مقدار میباشد آیا در صورت تکرار کفاره هم تکرار می شود؟

پاسخ: کفاره مخالفت نذر، اطعام ۱۰ فقیر است و کفایت می کند به ده فقیر هر نفر ۷۵۰ گرم گندم بدهید. و در صورت تکرار بیش از یک کفاره لازم نیست.

sistani.org/13610

۷ پرسش: آیا می توان کفاره ماه مبارک رمضان را به شخصی وکالت داد یا خیر ؟

پاسخ: اگر اطمینان داشته باشید که با آن پول همان مقدار نان را به وکالت از شما می خرد و به وکالت از شما بعنوان کفاره قبض می کند اشکال ندارد .

sistani.org/13611

۸ پرسش: کفارات مختلفه که بر ذمه میت هست از اصل ترکه خارج می شود یا از ثلث ؟

پاسخ: از ثلث برداشته می شود .

sistani.org/13612

۹ پرسش: کفاره در صورتیکه قتل عمدی باشد یا سهوی فرق می کند یا نه ؟

پاسخ: بله در قتل عمد کفاره جمع است و در غیر عمد کفاره مُرَتَّبِه است.

sistani.org/13613

۱۰ پرسش: گوشت گوسفندی که حاجی بعنوان کفاره می دهد خودش می تواند از آن بخورد ؟

پاسخ: احوط ترک است .

sistani.org/13614

۱۱ پرسش: شخصی نذر کرده است که نماز شب بخواند در صورتی که آن را ترک کند میزان کفاره آن چه مقدار می باشد ؟

پاسخ: با مخالفت در یک شب نذر حنث می شود و باید کفاره بدهید و کافی است به ده مسکین هر یک ۷۵۰ گرم گندم یا آرد بدهید .

sistani.org/13615

۱۲ پرسش: اگر کسی سه روز روزه نگرفته باشد می تواند به جای آن پول بدهد؟ مثلاً به جای گندم پول آن را به ایتام یا به کمیته امداد بدهد، و این پول چقدر باید باشد، برای سه روز؟

پاسخ: روزه هائی که نگرفته است باید آن را قضا کرد و در کفاره پرداخت پول به فقیر به جای خوراکی کفایت نمی کند.

sistani.org/13616

۱۳ پرسش: من اگر کفاره روزه بگیرم همه می فهمند، وسعت مالی هم ندارم، شما بگویید چه کنم؟

پاسخ: فهمیدن مردم مهم نیست و نیز می توانید به طور توریه وانمود کنید که روزه مستحب می گیرید و نیز می توانید مبلغ را به شخص دیگری بدهید و او را وکیل کنید تا با آن غذا بخرد ( ۷۵۰ گرم نان یا آرد یا ماکارونی یا مانند آن ) وآن را تملیک فقیر کند ، همچنانکه می توانید قیمت را به مستحق داده و او را وکیل کنید تا با آن - به وکالت از شما - غذا بخرد وبرای خود قبول کند ، ولی ذمه شما مشغول می ماند تا اینکه وکیل یا مستحق این فعل را به وکالت از شما انجام دهد، پس باید یقین به آن پیدا کرد .

sistani.org/13617

۱۴ پرسش: اگر زن و شوهر جوانی در ماه رمضان در زمانی که روزه هستند ناخاسته و بدون کنترل خود با هم نزدیکی کنند و روزه شان باطل شود چه باید بکنند؟

پاسخ: قضا و کفاره واجب است و کافی است اطعام شصت مسکین هر مسکینی ۷۵۰ گرم گندم یا آرد برای هر یک از زن و شوهر.

sistani.org/13618

۱۵ پرسش: کسانی که از روی نادانی و جهل در ابتدای تکلیف روزه ماه رمضان را ترک کرده اند چه حکمی دارند قضا یا کفاره؟

پاسخ: اگر احتمال می دهد که معنای تکلیف را نمی دانسته یا به هر دلیل اطمینان داشته که می توانید روزه بخورد تنها قضا کافی است.

sistani.org/13619

۱۶ پرسش: در اوایل سن تکلیف ۶ روز ماه رمضان را به حرام شکستم ولی با توجه به این موضوع که بعدا کفاره آن را می دهم روزه مستحبی زیادی گرفتم حکم چیست ؟
آیا باز هم میتوانم بگیرم ؟
مبلغ ریالی آن چقدر می شود و چگونه قابل پرداخت است ؟

پاسخ: اگر کسى روزه ماه رمضان را به خوردن یا آشامیدن یا جماع یا استمناء یا باقى ماندن بر جنابت باطل کند ، در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند، علاوه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب مى ‏شود. و همچنین (بنا بر احتیاط واجب) قضا و کفاره لازم است بر کسى که جاهل به حکم بوده ولی در جهل خود معذور نبوده ، و احتمال مى داده که این کار مبطل روزه باشد. و اما کسى که مساله را نمى دانسته و در جهل خود معذور بوده یا مطمئن بوده که این کار روزه را باطل نمى کند کفاره بر او نیست و فقط قضا کافی است. و اگر استمناء کند یا باقی بر جنابت بماند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه چنین کاری روزه را باطل مى ‏کند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است. ولى اگر مى دانسته این کار مبطل روزه است ولی نمى دانست کفاره دارد در این صورت باید قضا کند و کفاره هم بدهد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر هر کدام یک مد طعام بدهد (۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان یا ماکارونی و مانند آنها) . و اگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر یک روزعلاوه بر قضا یک مد طعام (کفاره تأخیر) به فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.
و دادن قیمت در کفارات مجزی نیست ، بله می توانید مبلغ را به شخص دیگری بدهید و او را وکیل کنید تا با آن غذا بخرد ( ۷۵۰ گرم نان یا آرد یا ماکارونی یا مانند آن ) وآن را تملیک فقیر کند ، همچنانکه می توانید قیمت را به مستحق داده و او را وکیل کنید تا با آن - به وکالت از شما - غذا بخرد وبرای خود قبول کند ، ولی ذمه شما مشغول می ماند تا اینکه وکیل یا مستحق این فعل را به وکالت از شما انجام دهد، پس باید یقین به آن پیدا کرد .

sistani.org/13620

۱۷ پرسش: کفاره جمع که به تاخیر افتد حکمش چیست ؟

پاسخ: حکم خاصی ندارد .

sistani.org/13621

۱۸ پرسش: کسی که بیمار است و بیماری او دایمی است و هرگز نمیتواند روزه بگیرد آیا کفاره بر او تعلق می گیرد ؟

پاسخ: باید برای هر روز یک مد (۷۵۰ گرم تقریبا) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد .

sistani.org/13622

۱۹ پرسش: کسی که نتوانسته روزه بگیرد و کفاره بر او تعلق گرفته و برای کفاره پول گندم حساب کرده آیا میتواند با آن پول برنج بخرد و به فقیر بدهد ؟

پاسخ: باید برای هر روز یک مد (۷۵۰ گرم تقریبا ) طعام یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها به فقیر بدهد و دادن پول کافی نیست مگر اینکه به وکالت از شخص طعام را بخرد و به عنوان کفاره برای خود بردارد.

sistani.org/13623

۲۰ پرسش: اینجانب در انگلیس زندگی می کنم آنجا شرکتهای بیمه پول زیادی به مشتریان خود میدهند بویژه در صورت جراحی در اعضاء بدن بنده به علت عدم علم یک کار انجام دادم که انگشت دست خود را بریدم و از جانب شرکت پول زیادی به اینجانب رسید . این کار بنده از جهت شرعی چه حکمی دارد ؟ آیا به گردن اینجانب کفاره ای هست ؟اگر روشن شود که شرکت بیمه مسلمان نیست و کشور هم مسلمان نیست ؟

پاسخ: برشما کفاره ای لازم نیست و می توانید پولی را که دریافت کرده اید برای خود تملک کنید .

sistani.org/13624

۲۱ پرسش: ۱ ـ من در وانکوور زندگی می کنم خواستم بپرسم کفاره هر روز را چقدر بپردازم؟
۲ ـ آیا می شود پدرم کفاره خودم را در ایران مثل خودشان با پول ایرانی بدهد؟

پاسخ: ۱ ـ مقدار کفاره روزه ای که عمداً و عصیاناً گرفته نشده است برای هر روز اطعام ۶۰ مسکین است که می تواند به هر یک ۷۵۰ گرم گندم یا آرد بدهد.
۲ ـ اشکال ندارد.

sistani.org/13625

۲۲ پرسش: اگر کسی در روزه ماه رمضان دچار ریا گردد آیا علاوه بر قضای روزه کفاره هم باید بدهد؟

پاسخ: کفاره لازم نیست.

sistani.org/13626

۲۳ پرسش: در ماه رمضان استمنا کردم البته به قصد بیرون آوردن منی نبود ولی منی از من خارج شد و می دانستم که به واسطه بیرون آمدن منی روزه ام باطل می‌شود حالا چه باید بکنم؟ آیا باید ۶۰ روز یا ۶۰نفر را سیر کنم یا نه؟

پاسخ: اگر کسى استمناء کند ، در حالى که جاهل باشد به اینکه استمناء روزه را باطل میکند چنانچه در جهل خود معذور باشد ، روزه اش صحیح است .
و همچنین اگر با خود کارى کند در حالى که از خود مطمئن بوده منی از او خارج نمی شود و اتفاقا و بدون قصد منی خارج شود روزه صحیح است.
و گرنه در صورتى که بداند آن کار روزه را باطل مى کند ، اضافه بر قضا ، کفاره هم بر او واجب میشود . وهمچنین است بنا بر احتیاط واجب کسى که جاهل به حکم است ولى در جهل خود معذور نیست و مطمئن هم نیست یعنى احتمال مى دهد که مبطل باشد.
و در کفاره افطار روزه ماه رمضان ، کافی است به شصت فقیر غذا بدهد به هر کدام ۷۵۰ گرم گندم یا آرد یا نان .
واگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر روزعلاوه بر قضا همان مقدار غذا را به یک فقیر بدهد و اگر بیش از یک سال تاخیر بیاندازد کفاره تکرار نمى شود.

sistani.org/13639

برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟سایر منابع و مطالب مرتبط با مبلغ کفاره روزه سال 98 سیستانی [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
www.sistani.org .
کفارات - پرسش و پاسخ - پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر ...

پاسخ: در افطار به حرام کفاره جمع واجب نیست و همان اطعام (۶۰) فقیر کافی است فقط در ... ۵ پرسش: آیا در موضوع کفاره روزه بجای اطعام ده فقیر میتواند پول ده پرس غذای ... و اگر قضای آن را یک سال تأخیر بیاندازد تا ماه رمضان بعد برسد باید بابت هر یک ... و دادن قیمت در کفارات مجزی نیست ، بله می توانید مبلغ را به شخص دیگری بدهید و او ... ادامه...


fa.abna24.com .
میزان فطریه و کفاره روزه در سال ۱۳۹۸ بر مبنای نظر مراجع معظم ...

Jun 4, 2019 — میزان فطره از سوی آیت الله العظمی سیستانی، قوت شایع گندم ۹ هزار تومان، کفاره روزه غیر عمد ۳هزار تومان، و کفاره عمد ۱۸۰ هزار تومان اعلام شده است. * آیت ... ادامه...


www.eghtesadnews.com .
آیات خامنه‌ای، صانعی، سیستانی، شبیری و... چه مبلغی را برای ...

Jun 2, 2019 — به گزارش اقتصادنیوز؛ با نزدیک شدن به عید سعید فطر، دفاتر مراجع تقلید مبلغ زکات فطره و کفاره روزه سال 98 را اعلام کردند. آیت‌الله سیدعلی خامنه ... ادامه...


www.entekhab.ir .
اعلام میزان زکات فطره از سوی مراجع تقلید/ رهبر معظم انقلاب: ۸ ...

Jun 3, 2019 — بر اساس این گزارش، دفتر مقام معظم رهبری مبلغ فطریه و کفاره روزه سال ۹۸ ... سوی آیت الله العظمی سیستانی، قوت شایع گندم ۹ هزار تومان، کفاره روزه ... ادامه...


www.jamaran.news .
مبلغ زکات فطریه و کفاره روزه سال 98 | پایگاه خبری جماران

May 31, 2019 — ... مراجع عظام تقلید مبلغ زکات فطره و کفاره روزه سال 98 را اعلام کردند. ... امام خمینی(س) و آیت الله العظمی سیستانی بر اساس رساله عملیه آنها است):. ادامه...


www.yjc.ir .
مراجع تقلید میزان مبلغ زکات فطره را اعلام کردند

Jun 4, 2019 — مراجع معظم تقلید،میزان زکات فطره، کفاره روزه غیر عمد و کفاره عمد ماه مبارک ... طبق اعلام دفتر مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۸ حداقل ۸ هزار تومان مانند سال گذشته است. ... میزان فطره از سوی آیت الله سیستانی، قوت شایع گندم ۹ هزار تومان، کفاره روزه ... مراجع تقلید ، رمضان 98. ادامه...


iqna.ir .
احکام و مبلغ زکات فطره سال ۱۳۹۹ برای مقلدان آیت‌الله سیستانی

May 19, 2020 — دفتر آیت‌الله سیستانی در آستانه عید فطر مبلغ فطریه و کفاره و احکام آن‌ها را بیان کرد. ادامه...


ana.press .
مبلغ زکات فطره و کفاره در سال 98 از سوی مراجع اعلام شد

Jun 2, 2019 — میزان زکات فطره و همچنین کفاره در سال 98 از سوی مراجع تقلید اعلام شد. ... همچنین کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۳ هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود. کفاره روزه عمد نیز طبق ... حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی: کسی که ... ادامه...


www.isna.ir .
اعلام مبلغ زکات فطریه و کفاره روزه از سوی مراجع عظام تقلید ...

Jun 2, 2019 — با نزدیک شدن به عید سعید فطر، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری و دفاتر مراجع عظام تقلید مبلغ زکات فطره و کفاره روزه سال ۹۸ را اعلام ... ادامه...


www.tasnimnews.com .
چقدر زکات فطره پرداخت کنیم + نظرات 10 مرجع تقلید- اخبار ...

Jun 4, 2019 — در آستانه عید سعید فطر میزان مبلغ زکات فطره، کفاره روزه غیر عمد و کفاره ... خراسانی، سبحانی، جوادی آملی و سیستانی با صدور اطلاعیه‌ای میزان زکات فطریه را ... مبلغ زکات فطره برای سال 1398 حداقل 8 هزار تومان مانند سال گذشته است. ادامه...


fararu.com .
مبلغ زکات فطره و کفاره سال ۹۸؛ فطریه مهمان و فطریه ... - فرارو

میزان زکات فطره و کفاره روزه از سوی حضرت آیت‌الله سیستانی: آیت الله سیستانی در مساله ۲۰۰۳ رساله علیه خود اعلام می‌کنند: کسی که موقع غروب شب عید فطر، بالغ و ... ادامه...


ijtihadnet.ir .
میزان پرداخت زکات فطریه و کفاره ۹۸ اعلام شد + نظر ۱۰ مرجع ...

Jun 2, 2019 — میزان پرداخت زکات فطریه و کفاره 98 اعلام شد + نظر 10 مرجع تقلید ... بر اساس اعلام دفتر آیت‌الله سیدعلی سیستانی حداقل مبلغ فطریه در قم برای هر نفر ... کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۳ هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت ... ادامه...


www.mashreghnews.ir .
پاسخ ۱۱ مرجع تقلید درباره میزان زکات فطریه - مشرق نیوز

Jun 4, 2019 — بر اساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری، مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی، مبلغ ۲,۵۰۰ تومان و کفاره‌ یک روز قضای روزه‌ عمدی، مبلغ ۱۵۰ هزار ... ادامه...


fa.shafaqna.com .
احکام و مبلغ زکات فطره سال ۱۳۹۹ برای مقلدین حضرت آیت الله ...

May 17, 2020 — به گزارش شفقنا بنا بر استعلام از دفتر مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله سیستانی در قم مقدسه، هر فرد مکلف در ایران برای مبلغ زکات فطره در ... ادامه...


fa.shafaqna.com .
زکات فطره و کفاره روزه امسال چقدر است؟ اعلام نظر ۱۰ تن از مراجع ...

Jun 3, 2019 — نظر حضرت آیت الله سیستانی در مورد میزان زکات فطره ... بر اساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری، مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی، مبلغ ۲۵۰۰ ... مبلغ آن (قیمت گندم) در سال ۱۳۹۸ بابت کفاره غیر عمد تقریباً ۲۵۰۰ تومان (دو هزار و ... ادامه...


hadana.ir .
مبلغ زکات فطره و کفاره سال 99+نظر مراجع | هدانا | HADANA.IR

May 18, 2020 — میزان زکات فطره (فطریه) و کفاره روزه ماه مبارک رمضان مطابق نظر مراجع عظام ... اعلام مبلغ زکات فطره از سوی دفتر آیت الله العظمی سیستانی. ادامه...


www.beytoote.com .
مبلغ فطریه و کفاره سال 93 - بیتوته

میزان زکات فطره زکات فطره,کفاره روزه غیرعمد,مبلغ کفاره روزه,فطریه,زکات فطره 93,مبلغ فطریه و کفاره سال 93,کفاره سال 93,فطریه سال 93. ادامه...


farsi.khamenei.ir .
استفتائات - کفاره روزه و مقدار آن‏ - khamenei.ir

س 804: زنی به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و قادر بر قضا کردن آنها تا ماه رمضان سال آینده هم نیست، در این صورت آیا کفّاره بر او واجب است یا بر شوهرش؟ ادامه...


www.khabaronline.ir .
دفتر رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره ۹۸ را اعلام کرد - خبرآنلاین

Jun 2, 2019 — مبلغ زکات فطریه و کفاره برای سال ۱۳۹۸ ۱ - حداقل فطریه برای هر نفر ۸۰۰۰ تومان ۲ - کفاره یک روز قضای روزه عذر ۲۵۰۰ تومان ۳ - کفاره یک روز قضای ... ادامه...


www.mizanonline.com .
کفاره روزه مریض، چقدر است؟ - خبرگزاری میزان

Jun 23, 2017 — آیت الله سیستانی: باید برای هر روز یک مُد (۷۵۰ گرم تقریباً) طعام یعنی گندم ... ج: فدیه تأخیر قضاى روزه ماه رمضان هر چند به مدت چند سال هم به تأخیر ... ادامه...


rasanews.ir .
میزان فطریه رمضان ۹۸ براساس نظر رهبر معظم انقلاب و مراجع تقلید

Jun 3, 2019 — رهبر انقلاب و حضرات آیات صافی، سیستانی، مکارم، وحیدخراسانی، نوری همدانی، ... در آستانه عید سعید فطر میزان زکات فطره رمضان 98 را اعلام کردند. ... همچنین مبلغ کفاره یک روز قضای روزه با عذر شرعی، مبلغ ۲۵۰۰ تومان و کفاره یک روز قضای روزه عمدی، مبلغ ۱۵۰ هزار تومان است. ... نفرات برتر کتاب سال فرق مشخص شد. ادامه...


fa.alalamtv.net .
مبلغ زکات فطره و کفاره سال 98 چقدر است؟ - العالم

May 31, 2019 — همچنین کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۳ هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و پرداخت شود. کفاره روزه عمد نیز طبق نظر این مرجع تقلید، روزانه ۱۸۰ هزار ... ادامه...


shaaf-charity.ir .
پرداخت کفاره و فطریه آنلاین - خیریه شعف

سامانه پرداخت فطریه آنلاین 99: فطریه و کفاره سال 99 را اینترنتی پرداخت کنید ... مبلغی که روزه داران و مسلمان‌ها باید به عنوان زکات فطریه پرداخت کنند، اعلام شد‌‌ با ... ادامه...


alhady.ir .
مبلغ زکات فطره و کفاره سال 98 مبلغ کفاره روزه سال 98 ... - الهادی

May 30, 2019 — مبلغ زکات فطره و کفاره سال 98 - مبلغ کفاره روزه سال 98 - مبلغ زکات فطره و کفاره سال 98 طبق نظرات مراجع عظام ... *آیت‌الله سیستانی (اعلام نشده). ادامه...


khabarkhodro.com .
مبلغ زکات فطریه و کفاره سال ۹۸ | خبر خودرو

Jun 1, 2019 — میزان زکات فطره و کفاره روزه از سوی حضرت آیت الله نوری همدانی: ... همچنین کفاره روزه غیر عمد مبلغ ۳ هزار تومان است که باید به صورت نان تهیه و ... حضرت آیت الله العظمی سیستانی: ... برچسب ها: فطریه ، کفاره ، سال 98 ، اخبار خودرو. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر